Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Giá trị quan

Trong công việc chúng tôi gặp nhiều thách thức khác nhau. Nhưng cho dù đang làm công việc nào, cách xử lí vấn đề của chúng tôi trước sau như một. Sáu giá trị quan dưới đây cấu thành kế hoạch kinh doanh của chúng tôi

Giá trị quan
Không phải thắc mắc, an toàn luôn là vấn đền quan trọng hàng đầu. Chúng tôi kiên trì đề phòng tất cả các rủi ro, nguy hại, hơn nữa thông qua hợp tác, chúng tôi đã thiết lập an toàn cho toàn bộ trong ngoài môi trường làm việc.
Giá trị quan 1
Thay đổi tư duy cố chấp, cổ hữu trong cách xử lí vấn đề là điều quan trọng của Doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi đã tích cực tìm ra các phương án xử lí mới, khuyến khích tư duy sáng tạo và tìm kiếm phương pháp làm việc mới, nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp.
Giá trị quan 2
Hành trang của chúng tôi là quyết định và hành động, đồng thời chịu trách nhiệm với kết quả đạt được. Chúng tôi chịu trách nhiệm với lời hứa và thừa nhận sai lầm của mình, quan trọng nhất là chúng tôi không bao giờ thoái thác trách nhiệm.
Giá trị quan 3
Bất kể bối cảnh, cuộc sống hoặc chức vụ của nhân viên như thế nào, chúng tôi cũng dùng phương thức tôn trọng, tôn nghiêm và lễ độ đối xử với mỗi nhân viên. Mỗi ngày đều thông qua phương thức thảo luận mở để cùng tạo niềm tin, tin tưởng lẫn nhau.
Giá trị quan 4
Thành tín có nghĩa là trong mọi hoạt động nghiệp vụ kiên trì đối đãi nhau trên nguyên tắc trung thực, công bằng, đạo đức và rõ ràng. Thành tín không liên quan đến danh dự và tính khí mà là hành xử quang minh lỗi lạc.
Giá trị quan 5
Toàn bộ nhân viên của chúng tôi đều rất vui vẻ hợp tác, Doanh nghiệp chúng tôi là một gia đình có cùng mục tiêu, tất cả nhân viên cùng nhau đưa ra quyết sách và tăng cường hiệu suất để hoàn thành nhiệm vụ.