Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9
Mục tiêu của chúng tôi:
Tái định nghĩa khoáng nghiệp, cải thiện cuộc sống người dân.

Các sản phẩm Công ty TNHH Kỹ Thuật Môi Trường Fu Tek cung cấp đều phát huy tác dụng quan trọng trong cuộc sống hiện nay. Tổ hợp tài sản của chúng tôi gồm khai thác quặng mỏ, phát triển dự án và trữ lượng mỏ đá dồi dào. Chúng tôi hướng đến các quốc gia phát triển và đang phát triển, cung cấp khoáng sản đáp ứng nhu cầu tăng trưởng vượt bậc của từng giai đoạn, đồng thời giúp thế giới sạch, xanh và duy trì lâu dài hơn. Nhân viên là hạt nhân của Công ty chúng tôi. Chúng tôi thông qua việc thực hành đổi mới và các kỹ thuật mũi nhọn đề tìm tòi nguồn tài nguyên, với phương châm an toàn, trách nhiệm và lâu dài chúng tôi cung cấp cho các khách hàng rộng khắp toàn cầu các dịch vụ khai khoáng, gia công, vận chuyển và tiêu thụ sản phẩm.

Là Doanh nghiệp có tinh thần trách nhiệm cao, sản phẩm của chúng tôi bao gồm đá vôi, đá dolomite làm nguyên liệu cho ngành thép. Ngoài ra, chúng tôi đang khai thác các hạng mục phân bón cho nông nghiệp. Kết hợp với các đối tác và đa dạng hóa lợi ích giữa các bên liên quan. Chúng tôi cam kết tối ưu hóa nguồn khoáng sản quí giá, sáng tạo giá trị lâu dài cho cổ đông và tạo phúc cho xã hội, các quốc gia, khu vực có liên quan. Công ty Fu Tek cam kết tái định nghĩa khoáng nghiệp, cải thiện cuộc sống người dân.
 
Mục tiêu của chúng tôi là: Tái định nghĩa khoáng nghiệp, cải thiện cuộc sống người dân. Khoáng nghiệp nắm giữ một tương lai tươi sáng hơn – thậm chi chưa được chú ý đến – khoáng sản phát huy tác dụng vô cùng quan trọng đối với cuộc sống, và cung cấp nguồn tài nguyên quí báu, lâu dài cho xã hội hiện đại.

Công ty Fu Tek đang nổ lực để tương lai này trở thành hiện thực – Mang Trung thực, Uy tín, Sáng tạo và Trí tuệ kết hợp một cách hiệu quả, đồng thời luôn chăm lo cho cán bộ nhân viên, gia đình của họ, địa phương, khách hàng của chúng tôi và cả thế giới này, nhằm liên kết tốt hơn giữa cuộc sống của người dân với nguồn tài nguyên khoáng sản.
Thế giới của chúng ta có trăm ngàn sự biến hóa, và hôm nay, rất cần phương hướng ứng phó của các bên có lợi ích liên quan. Các công ty khai thác khoáng sản không thể trông cậy vào sản phẩm giá cao đề bù lắp cho hiệu suất đang giảm dần. Chúng tôi đang đặt trọng tâm của Doanh nghiệp vào các hoạt động nghiệp vụ, nhằm nâng cao hiệu suất và thành quả. Hành động này tiếp tục duy trì sự phát triển cơ bản mang lại nguồn tiền mặt và hồi báo, giúp cho chúng tôi duy trì khả năng cạnh tranh trong cả chu kì kinh tế và phát triển lâu dài.

Mục tiêu của chúng tôi là trở thành một Doanh nghiệp năng động, trong sự tuần hoàn của chu kì giá vẫn tạo ra lợi nhuận và dòng tiền vẫn lưu chuyển hiệu quả.
Chúng tôi chuyên chú thông qua ba chiến lược thực hiện một mục tiêu:
Nghiệp vụ của chúng tôi triển khai ở đâu, làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh, kỹ năng trọng tâm của chúng tôi.
Lựa chọn các chiến lược này là trọng tâm dẫn đến thành công của chúng tôi, và cũng là nguyên tắc chủ yếu chúng tôi tuân thủ.
Để thực hiện mục tiêu, chúng tôi tuân thủ bốn bước sau:
1
Chú ý đến nguồn lực
2
Chú trọng hoàn thành
mục tiêu sản xuất
3
Tăng cường nghiệp vụ
trọng tâm
4
Xây dựng văn hóa
tích cực hiệu quả
Trong công việc chúng tôi gặp nhiều thách thức khác nhau. Nhưng cho dù đang làm công việc nào, cách xử lí vấn đề của chúng tôi trước sau như một. Sáu giá trị quan dưới đây cấu thành kế hoạch kinh doanh của chúng tôi
Giá trị quan
Không phải thắc mắc, an toàn luôn là vấn đền quan trọng hàng đầu. Chúng tôi kiên trì đề phòng tất cả các rủi ro, nguy hại, hơn nữa thông qua hợp tác, chúng tôi đã thiết lập an toàn cho toàn bộ trong ngoài môi trường làm việc.
Giá trị quan 1
Thay đổi tư duy cố chấp, cổ hữu trong cách xử lí vấn đề là điều quan trọng của Doanh nghiệp chúng tôi. Chúng tôi đã tích cực tìm ra các phương án xử lí mới, khuyến khích tư duy sáng tạo và tìm kiếm phương pháp làm việc mới, nâng cao hiệu quả Doanh nghiệp.
Giá trị quan 2
Hành trang của chúng tôi là quyết định và hành động, đồng thời chịu trách nhiệm với kết quả đạt được. Chúng tôi chịu trách nhiệm với lời hứa và thừa nhận sai lầm của mình, quan trọng nhất là chúng tôi không bao giờ thoái thác trách nhiệm.
Giá trị quan 3
Bất kể bối cảnh, cuộc sống hoặc chức vụ của nhân viên như thế nào, chúng tôi cũng dùng phương thức tôn trọng, tôn nghiêm và lễ độ đối xử với mỗi nhân viên. Mỗi ngày đều thông qua phương thức thảo luận mở để cùng tạo niềm tin, tin tưởng lẫn nhau.
Giá trị quan 4
Thành tín có nghĩa là trong mọi hoạt động nghiệp vụ kiên trì đối đãi nhau trên nguyên tắc trung thực, công bằng, đạo đức và rõ ràng. Thành tín không liên quan đến danh dự và tính khí mà là hành xử quang minh lỗi lạc.
Giá trị quan 5
Toàn bộ nhân viên của chúng tôi đều rất vui vẻ hợp tác, Doanh nghiệp chúng tôi là một gia đình có cùng mục tiêu, tất cả nhân viên cùng nhau đưa ra quyết sách và tăng cường hiệu suất để hoàn thành nhiệm vụ.