Slide 6
Slide 7
Slide 8
Slide 9

Hình ảnh nội bộ

Hoạt động công đoàn
08:31 09/09/21 325 lượt xem
Hình ảnh bốc xếp hàng
16:43 08/09/21 307 lượt xem
Hoạt động sự kiện Tết tất niên
17:30 08/09/21 337 lượt xem
Hoạt động du lịch - dã ngoại
17:54 22/09/21 286 lượt xem